-4- 

 Technology&more

Jokaisessa laatassa pystysuoruuden merkkien yläpuolella olevien 
aukkojen avulla pysyvästi asennetut zeniittilaserit pystyvät 
lähettämään vertailupisteet kulloisellekin työskentelytasolle. 
Pystysuorat linjat mahdollistivat vertailupisteiden siirtämisen 
betonilaatan yläreunaan, kun kerros valmistui.

Pystysuorat linjat asetettiin mahdollisimman vapaiksi 
vääristymistä ja ne eristettiin tornien auringon säteilyn, tuulen 
tai nostureiden betonipumppujen aiheuttaman kuormituksen 
aikaansaamista muodonmuutoksista. Tämä tarkoitti, että 
Gemmer & Leberin mittaustiimi täytyi aloittaa takymetrien 
kantaminen paikoilleen kello 4.00 aamulla, jotta he voisivat 
varmistaa, että ne olivat valmiina, kun rakennustyö alkoi klo 7.00.

Mittojen vakaus
Vaadittujen esimuodonmuutosten saavuttamiseksi jokaisen 
yksittäisen kerroksen muodonmuutosparametrit täytyi ottaa 
huomioon, kun yksittäisiä pisteitä asetettiin. Mittaajat saivat nämä 
parametrit Ed. Züblin AG:n tekniseltä toimistolta Stuttgartista. 
Yritys oli vastuussa EKP:n projektin rakentamisesta.

Lähtökohta esitettiin CAD-suunnitelmassa, joka sisälsi valmiin 
rakennuksen määritetyt mitat.

Almesberger selitti prosessin: ”Rakennusinsinöörit määrittivät 
jokaisen kerroksen muodonmuutosparametrit, kuten 
kiertopisteet, kiertymiskulmat ja välitysvektorit. Sen jälkeen 
siirsimme nämä parametrit CAD-suunnitelman mitattuihin 
pisteisiin ja muutimme alkuperäisen pohjapiirroksen 
kompensoidaksemme oletettuja kuomien muodonmuutoksia.”

Tuloksena saadut korjatut vertailupisteet mitattiin CAD-
suunnitelmasta ja syötettiin takymetreihin. Koko joukko 
erilaisia mittauspisteitä voitiin nyt asettaa laattojen reunoihin, 
pylväisiin, syvennyksiin tai betonin valusydämiin, kaikki 
esimuodonmuutosten määrällä.

Esimuodonmuutoksen vuoksi miltei yhtään noin jokaisessa 
kerroksessa olevaa 25 pylvästä ei valettu täsmälleen pystysuoraan. 
Jokainen pylväs pystytettiin ainutlaatuisella kallistuksella. Jopa 
pylväät, joiden oli tarkoitus olla pystysuorassa lopullisessa 
tilassaan, täytyi joskus valaa jopa 1,5 cm:n kaltevuuksilla.

Jokainen yksittäinen pylväs täytyi siksi mitata yksilöllisesti. 
Mitatut pisteet viittasivat seuraavan betonilaatan yläreunaan. 
Esimuodonmuutoksen parametrit laskettiin jokaiselle 
mittauspisteelle. Tässä ilmeni lisähaaste. Pylväisen yläpisteet oli 
merkitty suunnitelmiin kohdistumaan pylväsrakenteiden kanssa, 
mutta itse asiassa ne olivat olemassa vasta, kun 30 cm:n laatta oli 
saatu valmiiksi.

Ajan ja vaivan säästö
”Asettaaksemme nämä alun perin virtuaaliset pisteet ja rakenteet 
oikeaan asentoon käytimme takymetrien 3D-akselitilaa”, 
selittää projektipäällikkö Engelbreit. ”Tämä mahdollisti 
luoksepääsemättömien virtuaalisten pisteiden asettamisen, 
koska ne laskettiin oikein takymetrissä todellisista pisteistä, jotka 
olivat saavutettavissa rakenteessa.”

Tämä muunto olisi voitu tehdä työpöydän ääressä, mutta se 
lähestymistapa olisi tarkoittanut noin 24 tunnin lisätyötä kerrosta 
kohti. Rakennustyö olisi viivästynyt huomattavasti, sillä yksittäiset 
työvaiheet liittyivät läheisesti yhteen. Esimerkiksi kaikki betonityöt 
voitiin suorittaa vasta pylväiden rakenteiden mittauksen jälkeen. 
Viiveet mittauksessa olisivat siksi aiheuttaneet viiveitä koko 
rakennusprojektille.

”EKP:n projekti oli kaikin tavoin erittäin haastava. Sen 
mittausvaatimukset olivat poikkeuksellisen kattavat ja aikataulu 
oli tiukka”, päättää Almesberger. ”Pystyimme hallitsemaan 
tätä valtavaa ja monimutkaista projektia ilman huomattavia 
ongelmia tiimimme sitoutumisen ja erinomaisten laitteiden 
ansiosta. Trimblen takymetrien hyvin suunnitellut, käytännölliset 
toiminnot helpottivat työtämme huomattavasti, säästivät 
aikaa ja vaivaa. Niiden avulla pysyimme aikataulussa ja saimme 
alustavan rakennustyön valmiiksi EKP:n tiloille parhaassa 
mahdollisessa ajassa.”

Mittaaja työssään rakennuksen ylätasolla. Kahden lähekkäin sijoitetun 
instrumentin käyttö osoittautui tehokkaaksi tavaksi kerätä ylimääräisiä 
mittauksia pitkin kapeaa tähtäyslinjaa rakenteissa.