-3- 

 Technology&more

Luova suunnittelu
Kaksoistornien suunnittelu on vähintäänkin luovaa. Pohjoistorni, 
jonka itäpuoli kallistuu 9 astetta, on pohjaltaan suorakulmainen 
ja sen sivut ovat 16 x 79 m. 45. kerrokseen mennessä siitä tulee 
puolisuunnikas, jonka sivujen pituudet ovat 8 x 59 x 25 x56 m. 
Etelätorni on juuri päinvastoin. Sen pohja on puolisuunnikas, 
jonka sivut ovat 5 x 55 x 27 x 59 m ja se muuttuu suorakulmioksi, 
jonka sivut ovat 15 x 55 m 43. kerroksen kohdalla.

Tornien erikoisarkkitehtuuri kallistumineen, ulkonemineen ja 
jatkuvasti muuttuvine pohjapiirroksineen tarkoittaa, että koko 
rakenne näyttää aina erilaiselta, kun sitä katsotaan eri kulmista. 
Se asettaa mittaustiimille korkeat vaatimukset.

Werneckiläinen insinööriyritys Gemmer & Leber oli vastuussa 
mittaustyöstä. ”Noin epätavallisen arkkitehtuurin rakennus olisi 
haaste kenelle tahansa mittaajalle”, sanoi DI Willi Almesberger, 
joka kehitti mittauskonseptin uusille EKP:n tiloille Gemmer 
& Leberillä. ”Mutta EKP:n rakennuksessa oli lisäongelma. 
Kahden tornin dekonstruktivistinen suunnittelu tarkoitti, että 
rakentamisen edetessä kasvava kuormitus ei aiheuttanut vain 
tavallista laskeutumista vaan myös tornien kallistumista ja 
vääntymistä.”

Nämä väistämättömät muodonmuutokset olivat erityisesti 
huomattavissa alemmissa kerroksissa ja tasoon 25 mennessä 
ne olivat saavuttaneet enimmäisarvon 16 cm. Muutosten 
kompensointia varten ja mitoiltaan vakaan rakenteen 
saavuttamiseksi koko rakennus täytyi rakentaa erityisesti 
kestämään odotettuja muodonmuutoksia. Rakenteiden muotoa 
muutettiin siksi etukäteen rakentamisen aikana eli suunnitelmia 
mukautettiin ennakoivasti kompensoimaan väännön 
aiheuttamaa muodonmuutosta. Näin rakenne saavuttaisi 
määritetyt mitat, kun kaikki kuormitukset vaikuttaisivat yhdessä.

Oikeat laitteet
Monimutkainen geometria ja vaadittu +/- 8 mm:n 
mittaustarkkuus ydinalueilla, +/- 6 mm muissa merkintäpisteissä 
ja +/- 5 mm tasaisuudelle olivat huomattava mittaushaaste. 
Vastatakseen tähän haasteeseen Gemmer & Leber käytti viittä 
kalibroitua Trimble S6 -takymetriä, jotka saavuttivat 0,3 mgon:n 
tarkkuuden suuntamittauksille, mahdollistivat etäisyysmittaukset 
2 mm:n tarkkuudella +2 ppm ja kompensoivat tasausvirheet 
jopa 1,5 mgon:n tarkkuudelle.

”Trimblen takymetrit ovat erittäin käyttäjäystävällisiä ja 
niiden valikkotoiminta on miltei itsestään selvää”, sanoi 
DI Bernhard Engelbreit, mittaustyön projektipäällikkö. 
”Käyttämällä robottitakymetrejä kaapelittomien Trimble 
TSC2® -maastotietokoneiden kanssa mittaajamme pystyivät 
ohjaamaan instrumentteja useimmissa tapauksissa etänä, 
mikä mahdollisti olemisen itse mittauspisteessä sen sijaan, että 
olisimme instrumentin luona.” Pisteet voidaan siksi mitata hyvin 
nopeasti, mikä mahdollistaa mittaustyön pysymisen jatkuvan 
rakentamisen vauhdissa. Engelbreit lisää: ”Ei olisi ollut mahdollista 
suoriutua vaatimuksesta saada uusi kerros valmiiksi joka kuudes 
päivä käyttämällä muita laitteita.” 

Engelbreitin tiimi asetti ensin paikalle koordinaattijärjestelmän. 
Rakennustyön alkaessa vertailupisteet luotiin kiinteiden tolppien 
avulla. Nämä pisteet asetettiin myöhemmin rakenteisiin, kun 
rakentamisen eteneminen tarkoitti, että niitä ei enää voinut 
nähdä. Pystyäkseen tekemään tämän mittaajat asettivat 
neljä pystysuoruuden merkkiä etelätornin kellariin, kuusi 
pohjoistorniin ja neljä aulatilaan muodostamaan uuden 
vertailupisteverkoston. Koordinaatistojärjestelmä kohdistettiin 
alimman tason ruutujärjestelmään ja korkeuden hallinta 
suoritettiin hienotasauksella.