technology&more

technology&more

technology&more

-1

 Technology&more

Tuottavaa kaivostoimintaa

Nevadassa sijaitseva kaivos käyttää kehittynyttä tekniikkaa 

kulujen hallintaan ja turvallisuuden parantamiseen

N

evadan Big Smoky Valleyn itäpuolella on 
Round Mountainin kultakaivos, lähellä Hadleyn 
kaupunkia, noin 1 830 metriä merenpinnan 

yläpuolella. Ilmasto on erittäin kuiva ja vähäinen sade 
tulee alas lähinnä lumena jäätävän kylminä talvina. 
Kesällä lämpötilat voivat nousta 40 °C:seen. Valtava kaivos, 
jonka luparaja kattaa yli 5 870 hehtaaria, toimii vuoden 
ympäri. Tämä tarkoittaa, että sen työntekijät ja laitteistot 
altistuvat haastaville sääolosuhteille. Vuonna 2011 kaivos 
tuotti 10 630 kg kultaa ja työllisti yli 800 ihmistä kaivos-, 
prosessointi- ja tukitoiminnoillaan.

Mittauspäällikkö Richard Musselmanin johtama 
Round Mountainin mittaajien ja tuki-insinöörien tiimi 
käsittelee mittaukset kaivostoiminnoille, suunnittelulle 
ja rakentamiselle. Round Mountainin mittaajat tarjoavat 
merkintä- ja laatutarkastukset rakennusprojekteille, 
kuten teille, liuos- ja rikastushiekka-altaille. Tiimi 
suorittaa myös runsaasti tarke- ja tilavuusmittauksia 
ja tarjoaa kaivostoiminnalle yleistä tukea. Avoimen 
taivaan ja vähäisen kasvillisuuden ansiosta suuri osa 
Round Mountainin mittaustyöstä voidaan suorittaa 
Trimble RTK GNSS:llä. Kaivoksen Trimble NetR9™ GNSS 
-tukiasema on paikannuksen perusta Round Mountainin 
maanmittaukselle, seurannalle ja kaivostoiminnalle. 
Mittaustiimeillä on Trimble R8 GNSS -vastaanottimet ja 
Trimble TSC3® -maastotietokoneet, joissa on Trimble 
Access™ -ohjelmisto.

Kuten useimmissa muissakin tuotantotoiminnoissa, 
työ ja kulutustavarat ovat ensisijaisia kuluja. Round 
Mountainilla tärkeimpiä kulutustavaroita ovat polttoaine 

sekä rekkojen ja kuormaajien renkaat. Musselmanin tiimi 
tietää, että kuljetusteiden suunnittelu ja rakennus voivat 
vaikuttaa kaivoksen käyttökuluihin. Suunnittelemalla 
ja merkitsemällä tiet sopivilla kaltevuuksilla ja 
sivukaltevuuksilla tiimi voi myötävaikuttaa renkaiden 
pysymiseen viileämpinä ja vaurioiden välttämiseen ja 
samalla vähentää polttoaineen kulutusta. Tehty työ on 
tuottanut tuloksia. Round Mountainista on tullut maailman 
johtava yritys renkaiden kulumisen vähentämisessä.

Round Mountainin mittaustoimintojen lisäksi yrityksellä 
on kehittynyt Trimble-monitorointijärjestelmä. Kaivos 
käyttää kahta Trimble S8 -takymetriä, jotka on asennettu 
monitorointirakennuksiin kaivoksen vastakkaisille 
reunoille yhdessä kuuden GNSS/optisen ohjausaseman 
kanssa, jotka yhdistävät Trimble NetR9 GNSS 
-vastaanottimet prismojen kanssa takymetreille. Koko 
järjestelmää ohjataan Trimble 4D Control -ohjelmalla. 
Monitorointijärjestelmä voi havaita liikkeet rinteillä ja 
seinämillä ja hälyttää geologit ja insinöörit ennen kuin 
ongelmia tapahtuu.

Vaikka huipputekniset mittaus- ja monitorointijärjestelmät 
hyödyttävät selkeästi taloudellisesti, ratkaiseva tekijä 
kaivokselle on turvallisuus. ”Siitä on oikeasti kysymys”, 
Musselman sanoi. ”Voin nukkua paremmin yöni, kun 
tiedät, että tarjoamme työntekijöillemme turvallisen 
paikan työskennellä.”

Katso artikkeli POB:n marraskuun 2012 numerossa: 

 

www.pobonline.com