-21- 

 Technology&more

Kentällä niinkin yksinkertainen tehtävä kuin 
vastaanotinsauvan asettaminen pystysuoraan 
voi olla aikaa kuluttavaa ja mahdollinen virheen 
aiheuttaja. Ratkaisuna Trimble R10 käyttää Trimble 
SurePoint™ -tekniikkaa, joka on omaksuttu Trimble S 
-sarjan takymetreistä ja joka mittaa jatkuvasti sauvan 
kallistumisen. Trimble Access™ -maasto-ohjelmassa 
eBubble-näyttö ilmoittaa, jos sauva on pisteen 
mittaamiseen vaadittavan kallistustoleranssin puitteissa. 
Kun sauva on riittävän suora, järjestelmä voi jopa aloittaa 
mittaamisen automaattisesti ja tallentaa pisteen. Sauvan 
kallistuksen mittaukset tallennetaan jokaisen mitatut 
pisteen mukana analyysiä ja laadunvalvontaa varten.

Kun satelliittiteknologiat kehittyvät ja tarkentuvat, 
uudet taajuudet ja signaalit ovat paikallaan ja kokonaan 
uusia satelliittikonstellaatioita tulee lisää. Trimble R10 
auttaa mittaajia toteuttamaan maksimaalisen edun 
uusista satelliiteista ja voi hyödyntää käytettävissä olevia 
signaaleita nykyisistä ja tällä hetkellä suunnitteilla olevista 
GNSS-konstellaatioista ja täydennysjärjestelmistä. Trimble 
R10 käyttää Trimble 360 -tekniikkaa tarjoamaan 440 
erillistä GNSS-kanavaa. Vastaanotin voi seurata signaaleita 
nykyisistä ja suunnitelluista GNSS-konstellaatioista, kuten 
GPS, GLONASS, Galileo, Compass ja QZSS. Tämän lisäksi 
Trimble R10 voi hyödyntää täydennysjärjestelmiä, kuten 
WAAS, EGNOS, MSAS ja GAGAN.

Trimble R10 on kompakti ja kevyt vastaanotin, joka tarjoaa 
korkeimman tason suorituskyvyn RTK:lle ja jälkilasketulle 
mittaukselle. Trimble Access -ohjelma tukee sitä Trimble 
TSC3- ja TCU-maastotietokoneissa ja kestävässä Trimble 
Tablet -tietokoneessa.

Trimble VISION – mittauksen uusi näkymä
Trimble VISION™ tuo digitaalisen kuvannuksen 
mittauksen työnkulkuun ja tietosarjoihin. Integroimalla 
digitaalikameran Trimble S -sarjan takymetreihin ja 
Trimble VX™ spatial station -takymetreihin Trimble VISION 
tuo instrumentin näkymän maastotietokoneeseen.

Sen sijaan että käyttäjä katso kaukoputken kautta, hän 
voi käyttää Trimble VISIONia ja tähdätä instrumentin 
haluttuun kohteeseen. Yksinkertaisella napsautuksella 
videonäytölle instrumentti kääntyy valittuun pisteeseen 
ja käyttää Trimble Direct Reflex (DR) -tekniikka pisteen 
sijainnin automaattiseen mittaukseen ja tallennukseen. 
Mitatut ja suunnitelmapisteet voidaan näyttää Trimble 
VISION -kuvassa, minkä ansiosta mittaaja voi tarkistaa, 
että tarvittavat pisteet on kerätty.

Mittaajat käyttävät Trimble VISIONia myös kojeen 
etäkäytössä. Vaarallisissa oloissa tai hankalasti 
saavutettavissa kohteissa Trimble VISION mahdollistaa 
mittauspisteiden keräämisen nopeasti ja turvallisesti, 
säilyttäen samalla tarvittavan tarkkuuden.

Trimble VISION avaa kokonaan uuden oven tuottavuuden 
lisäämiseen. Mittaustiimit maastossa voivat kerätä 
useita kuvia, jotka on sidottu toisiinsa instrumentin 
sijainnissa ja suunnassa. Toimistolla teknikot voivat 
käyttää fotogrammetriatoimintoja Trimble Business 
Center -ohjelmassa ja mitata lisää 3D-pisteitä. 
Kuvanlaatu ja täsmällinen paikannus yksinkertaistavat 
fotogrammetriaprosessia huomattavasti. Yhdistämällä 
prismattoman mittauksen ja fotogrammetrian mittaajat 
voivat tallentaa yksityiskohtaiset tiedot nopeasti, 
turvallisesti ja ilman kalliita uudelleenkäyntejä.