-19- 

 Technology&more

kuvassa 3, voidaan luoda jälkikäsitellyistä tiedoista TBC:ssä. 
Kuvat voidaan sovittaa skaalata ja kerrostaa tutkan 
tiedoilla tutkimustulosten luettavuuden lisäämiseksi.

Kuuauton tietojenkäsittelyterminaali käsitteli kolme 
reaaliajassa saatua koordinaattia. Vastaanotin 
konfiguroitiin lähettämään 3D-koordinaattien NMEA-
merkkijonot (WGS84-koordinaattijärjestelmään 
perustuen) tietokoneelle RS232-portin kautta. Lisätiedot 
kerättiin käyttämällä jatkuvan mittauksen toimintoa 
Trimble TSC2 -maastotietokoneessa ja Trimble Survey 
Controller™ -ohjelmaa. Tätä testiä varten aikaväliksi oli 
asetettu yhden RTK-pisteen tallennus sekunnissa, mikä 
vastaa tutkan tietojen keruun näytteenottotaajuutta.

Tutkan tietojenkäsittelyohjelma oli suunniteltu 
vastaanottamaan ja prosessoimaan GNSS-
paikannustietoja vain reaaliajassa. Se ei voi mitata 
tai tallentaa 3D-koordinaatteja. Oli siis tarpeen 
tallentaa vastaavat RTK-mittaustiedot tallentimeen. 
Jälkiprosessoinnin tietoja käytetään vertailutietona, kun 
tutkan tiedoissa on epänormaaleja arvoja.

Testitiimin jäsenet eivät olleet ammattimaisia 
maanmittaajia eivätkä he tunteneet GNSS-tuotteita. 
Vain Guangdong Qiaon lyhyen esittelyn jälkeen ja 
yksinkertaisen käyttöliittymän avulla tiimi hallitsi nopeasti 
Trimble R8:n ja Trimble TSC2:n käytön ja suoritti testin 
ilman käyttäjävirheitä.

Takaisin toimistolla kuuauton tietojenkäsittelyterminaali 
näytti maaston tutkimustiedot kenttätietojen 
aikaleimoihin perustuen, mutta tiedot sisälsivät joitakin 
epänormaaleita arvoja ja enemmän normaaleita tietoja. 
Tutkan tiedot täytyi luokitella ja täsmäyttää täsmällisillä 
paikannustiedoilla, jotta tietoja voitaisiin myöhemmin 
tutkia edelleen. Täsmäytysten suorittamiseksi tiimi luotti 
Trimble R8:n täsmälliseen aikaan ja paikannustietoihin. 
Kaikki tietojen täsmäytystyö voitiin suorittaa TBC:ssä. 
Integroitu kehittynyt valintatoiminto voi täsmäyttää 
tarkasti koordinaatit ja ajan yhden sekunnin tarkkuudella.

TBC voi poistaa tai tulostaa suoraan tuloksena olevat 
koordinaatit. Mukautetut tulostusformaatit voidaan 
määrittää vastaamaan tietojenkäsittelyterminaalin 
tietoformaatin vaatimuksia. Tämä ominaisuus auttoi 
varmistamaan saumattoman integraation TBC:n ja 
kolmansien osapuolien ohjelmien välillä.

Erämaan testiprojekti suoritettiin täydellisesti yhdessä 
alle kaksi tuntia kestäneessä ajossa. Tutkan suorituskyky 
erämaaympäristössä vastasi vaatimuksia ja kerätyt tiedot 
olivat hyvin täsmällisiä. Tiimin jäsenet vahvistivat, että 
Trimble R8 GNSS -vastaanotin ja Trimble Business Center 
olivat helppokäyttöisiä ja keskeisiä testin onnistumiselle. 
Samaa yhdistelmää käytetään tulevassa testissä Snow 
Mountainilla.

Kuva 2. Kuuauton reitti erämaassa GNSS:n seuraamana.

Kuva 3. Kuuauton reitin 3D- ja 2D-näkymät, jotka luotiin jälkiprosessoiduista 
tiedoista TBC:ssä.