-16- 

 Technology&more

U

seampana kuin vain yhtenä päivänä tämä maanmittaajan 
urakehitys osoittaa, miten tekniikka voi vahvistaa ja 
edistää mittaajan roolia, yritystä, jopa koko uraa.

Rich Freese, PLS, koki ensimmäisen vaikean talouskauden 
1980-luvulla eikä se jäänyt viimeiseksi. Freese työskenteli isänsä 
kanssa rakennusmittaajana Alaskassa ja hän tottui kausityöhän 
ja vaikeisiin olosuhteisiin. Kun laskevat öljyhinnat hidastivat 
Alaskan taloutta, hän näki Etelä-Kalifornian kukoistavat 
markkinat mahdollisuutena muutokselle. Freese teki muuton 
leutoon ilmastoon ja kiireiseen rakennusympäristöön ja siellä 
hän on ollut siitä lähtien.

Kaliforniaan muuton jälkeen vuonna 1988 Freese työskenteli 
suurille insinööritoimistoille, jotka tarjosivat maa- ja 
rakennusmittauspalveluita. Vuonna 1999 työskenneltyään 
urakoitsijalle suuren patoprojektin läpi Freese päätti 
siirtyä omilleen. Yhteisyritysprojektin luonne antoi hänelle 
mahdollisuuden ostaa maanmittausauton ja laitteiston 
alennettuun hintaan. Hänen uusi yrityksensä, Northstar Surveys, 
Inc., erikoistui maanmittaus- ja rakennushallinnan tukeen 
rakentajille ja yleisille urakoitsijoille. Päästäkseen alkuun Freese 
hyödynsi kahta tärkeää vahvuutta.

Ensimmäinen vahvuus oli Rich Freese itse. Hän oli työvuosinaan 
luonnut vahvan maineen suorituskyvystään, luotettavuudestaan 
ja rehellisyydestään. Hänen toinen vahvuutensa oli laaja 
kontaktiverkosto, jonka hän oli luonut Kalifornian vuosinaan. 
”Rakennusprojektien päälliköt ja valvojat muuttavat usein 
rooleja, sijainteja ja yrityksiä, kun he siirtyvät yhdestä projektista 
seuraavaan”, Freese selitti. ”Tämän verkoston ylläpitäminen 
on tärkeää, koska kun se kasvaa, se tarjoaa mahdollisuuksia 
tulevaisuudessa. Asiakkailla on taipumus hakeutua ihmisten 
ja urakoitsijoiden luokse, jotka he tuntevat ja joihin he voivat 

luottaa. Menestyksemme on perustunut tälle luottamukselle 
tarjoamiamme palveluja kohtaan.”

Northstar kehittyi aloittavasta yrityksestä yritykseksi, jolla 
on vakaa asiakaskunta. Mutta viime vuosien vuoristorataa 
kulkenut talous teki liiketoimintaympäristöstä haastavan. Freese, 
kumppaniensa Craig Zelinskin ja Jerry Lopezin kanssa, kehitti 
kolmehaaraisen strategian, joka tekisi enemmän kuin vain 
pitäisi yrityksen avoinna. Ensinnäkin Northstar pysyi ajan tasalla 
nopeiden teknologiamuutosten kanssa maanmittauksessa, 
paikannuksessa ja teknisessä tuessa. Toiseksi he keskittyivät 
suuriin, pitkäaikaisiin projekteihin. Kolmanneksi ja Freesen 
mielestä kaikkein tärkeimpänä oli houkutella ja säilyttää vahva 
tiimi mittaajia ja teknikoita kentällä ja toimistolla.

Uuden tekniikan omaksuminen ei ole helppoa, ei edes pienessä 
yrityksessä, jotta päätökset voidaan tehdä nopeasti. Etukäteen 
maksettavien kulujen ja koulutuksen lisäksi mittaajat ovat 
huolissaan uusien toimintatapojen saamasta vastaanotosta 
asiakkailta. Mutta joissakin tapauksissa asiakkaat auttavat 
uusien järjestelmien motivoinnissa. Päälliköt Rancho Mission 
Viejossa (RMV), joka on yli 8 100 hehtaarin tonttimaa eteläisessä 
Kaliforniassa, tunnistivat 3D-suunnitelmien ja toimintojen edun 
projekteilleen ja kääntyivät Northstarin puoleen auttaakseen 
heitä omaksumisessa. ”He näkivät 3D:n tulevaisuutena ja halusivat 
muodostaa tiimin pienen mittausyrityksen kanssa, joka oli 
riittävän joustava yrittämään uuden tekniikan ja toimintatapojen 
käyttöönottoa”, Freese sanoi. Tämän vision tuloksena tehokkuus 
on kasvanut, maastokulut ovat pienentyneet ja samalla 
asiakkaalle tarjotaan yksityiskohtaisempia, hyödyllisiä tietoja. 
Northstarin tekniikkavalikoima on kasvanut ajan kanssa. 
Kentällä Northstar hyödyntää Trimblen laitteistoa, kuten 
GNSS-rovereita ja tukiasemia, robottitakymetrejä, skannereita, 
TSC3-maastotietokoneita ja digitaalisia vaaituskoneita. He 

technology&more

technology&more

technology&more

Päivä elämässä: 

Vakaa fokus