-15-

 Technology&more

tietokoneita tai PDA-laitteita) mittausten keräämiseen 
analyysiä varten. Jokainen lohko vaatii enemmän kuin 
sata erillistä mittausta ja yksinkertainen toimi PDA:n 
poimimiseksi ylös lisäsi huomattavasti aikaa ja vaivaa. 
Analyytikon tarvitsi sitten manuaalisesti syöttää ja 
manipuloida tietoja verratakseen mitattuja pisteitä 
suunnitelmaan. Jopa erittäin kokeneille teknikoille 
tehtävä oli hidas ja toi mukanaan virheen riskin.

Haasteisiin yhdistyy täsmällisten mittausten tarve 
suurissa rakenteissa. Lohko voi olla jopa 30 m korkea 
ja 50 m leveä ja mittojen pisteiden välillä täytyy olla ± 
2–5 mm. Työntekijöitä, materiaaleja ja raskaita koneita 
kuhisevalla telakalla niin tarkkojen tietojen kerääminen 
vaatii mittaustiimiltä intensiivistä keskittymistä.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi DSME ryhtyi 
yhteistyöhön Soulin GeoSystems, Inc:n kanssa 
kehittääkseen tehokkaamman mittaus- ja analyysitavan. 
GeoSystems-tiimit haastattelivat työntekijöitä 
saadakseen ensikäden ymmärtämyksen työprosesseista 
ja -ympäristöstä. GeoSystems kehitti sitten ohjelman, 
joka oli erityisesti räätälöity laivanrakennukseen ja 
lohkorakentamiseen. Uusi ohjelma sai nimekseen 
BlockSync ja se nopeuttaa ja yksinkertaistaa 
mittausprosesseja, vähentää virheitä ja automatisoi 
tietojen tarkastusta.

GeoSystems kehitti BlockSyncin toimimaan Trimble 
M3 -takymetrissä. Hyödyntämällä Trimblen tarjoamaa 
ohjelmistokehityspakettia GeoSystemsin kehittäjät 
integroivat laivatelakan työnkulut Trimble M3:n 
käyttöliittymään eliminoidakseen ulkoisten tallentimien 

tarpeen. Trimble M3:n näkyvä laser ja Direct reflex 
-mittaus tekevät täsmällisestä mittaamisesta nopeaa ja 
helppoa. Koska kiireinen laivatelakkaympäristö tekee 
instrumenttien siirtämisen välttämättömäksi, nopeat 
asetukset ja mittaukset ovat tärkeitä. BlockSync käyttää 
3D-määritystekniikoita instrumentin kohdistamiseen 
koordinaattijärjestelmään jokaiselle lohkolle. 
Lähestymistapa ei vaadi instrumentin tasausta, mikä 
edelleen nopeuttaa ja yksinkertaistaa mittausta.

Analyysiä varten suunnittelupisteiden koordinaatit 
voidaan ladata suoraan Trimble M3:een, mukaan lukien 
joukko vertailupisteitä, kun halutaan varmistaa, että 
instrumentti on kohdistettu oikein lohkon kanssa. Kun 
mittaaja mittaa pisteen, BlockSync voi automaattisesti 
verrata mittausta suunnitelman koordinaattien 
kanssa. DSME tallentaa mitatut pisteet myöhempää 
prosessointi- ja analyysikäyttöä varten. GeoSystems 
työskentelee Trimblen M3 Bluetooth™- ja USB-yhteyksien 
hyödyntämiseksi ja mittausten reaaliaikaisen toimituksen 
mahdollistamiseksi verkkopalvelimille ja -tietokoneille.

BlockSyncin yksinkertaisen ja automatisoidun 
toimintatavan avulla DSME voi käyttää Trimble M3:a 
erilaisiin lisätehtäviin, kuten rungonsisäisten rakenteiden 
asennukseen, putkien ja kuilujen kohdistamiseen. 
GeoSystemsin ratkaisua voidaan käyttää miltei kaikkien 
laivan rakenteiden ja osien mittaamiseen ja tarkkuuden 
tarkistamiseen. BlockSync on leviämässä muille 
laivanrakentajille, sillä ala seuraa DSME:n esimerkkiä 
lohkorakennustekniikoiden virtaviivaistamisessa. Jonakin 
päivänä lähiaikoina voit ajaa autolla, jota kuljetettiin 
Trimble-tekniikalla rakennetulla laivalla!

Mittaaja mittaamassa laivan lohkoja käyttämällä Trimble M3 -takymetriä ja BlockSync-ohjelmaa.