-14- 

 Technology&more

N

ykyaikainen alus on huipputekninen ihme. 
Valtavista supertankkereista ja konttilaivoista 
luksusristeilijöihin tämän päivän alukset ovat 

suurempia, nopeampia ja tehokkaampia kuin koskaan 
aikaisemmin. Koska laivanrakennus työllistää suuren 
määrän ihmisiä monilla eri aloilla, se on erittäin toivottava 
ala maan taloudelle. 1900-luvun keskivaiheilta lähtien 
Japani, Kiina ja Etelä-Korea ovat kokeneet nopean kasvun 
laivanrakennuksessa ja ohittaneet perinteiset johtavat maat 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Etelä-Koreassa laivanrakennus 
on kasvanut avainrooliin maan taloudessa. Maa on ollut 
maailman laivanrakennusteollisuuden huipulla vuosia. 
Vuonna 2011 Etelä-Korealla oli yli 37 prosenttia suurten 
laivojen globaaleista markkinoista.

Laivanrakennuksen markkinat ovat erittäin kilpaillut ja 
telakat etsivät jatkuvasti uusia tapoja parantaa rakennus- ja 
laatuprosesseja. Yksi tärkeimmistä lähestymistavoista tuli 
lohkorakentamistavan kehittyessä.

Vuosisatojen ajan laivat oli koottu yhdessä paikassa 
ja rakentaminen eteni kölistä ylöspäin kansille ja 
ylärakenteeseen. Lohkorakentaminen tarkoittaa laivan 
valmistamista suurissa osissa tai lohkoissa. Jokaisessa 
lohkossa työntekijät rakentavat eri kannet ja rakenteelliset 
komponentit, mukaan lukien laivan rungon ja ylärakenteen. 
Lohkot kootaan eri paikoissa telakalla ja siirretään sitten 
paikalleen rakennustelakalle ja kiinnitetään laivaan. Koska 
lohko paljastaa laivan kokonaisen poikkileikkauksen, on 
paljon helpompaa asentaa monia sisäkomponentteja. 
Nykyaikaisessa rakentamisessa lohkot voivat sisältää 
putkistoja, kaapeleita, varusteita ja muita laitteita. 
Asentamalla mahdollisimman paljon laitteita jokaisen 

lohkon rakentamisen aikana, telakka voi lyhentää laivan 
lopulliseen kokoamiseen tarvittavaa aikaa ja vaivaa.

Mutta jokaisen lohkon yksittäisessä pitkälle kokoamisessa on 
hintansa. Telakoiden täytyy varmistaa, että lukuisat kalusteet 
ja kiinnityskohdat ovat oikeilla paikoillaan. Lohkojen 
yhdistämisprosessin aikana havaittavat mahdolliset 
väärät kohdistukset voivat aiheuttaa kalliita viiveitä ja 
työn tekemistä uudelleen. Tämän estämiseksi rakentajien 
täytyy tehdä lukuisia mittauksia lohkon muodon ja sen 
komponenttien sijainnin tallentamiseksi ja analysoimiseksi.

Vuosien ajan nämä mittaukset tehtiin manuaalisesti. 
Telakan työntekijät käyttivät mittanauhoja, laskimia ja 
analogisia työkaluja lohkon mittojen tallentamiseen. Monet 
kohdat olivat vaikeita saavuttaa, jonka vuoksi tiimi kiipesivät 
lohkojen seinämillä tarpeellisten mittausten tekemiseksi. Se 
oli hidasta ja usein vaarallista työtä. Mutta kun takymetrit 
tulivat käyttöön, laivanrakentajat näkivät mahdollisuuden 
huomattaville tuottavuuden ja turvallisuuden parannuksille. 
Yksi innovoinnin kärjessä on Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering (DSME), yksi Etelä-Korean suurimmista 
laivanrakentajista.

Tiloissaan Geoje-saarella DSME rakentaa erilaisia suuria 
aluksia, kuten erittäin suuria konttilaivoja, tankkereita 
ja malmilaivoja sekä aluksia kuljettamaan nestemäinen 
luonnonkaasua (LNG), autoja ja matkustajia. DSME oli 
ensimmäinen suuri laivanrakentaja, joka käytti takymetrejä 
lohkojen valmistuksessa ja kokoamisessa. Mutta myös tätä 
edistysaskelta on vara parantaa. Työntekijöiden täytyy silti 
kiivetä lohkoille ja asettaa prismat paikoilleen, ja takymetrien 
käyttäjien täytyy käyttää ulkoisia laitteita (tavallisesti tablet-

Lippulaiva-

teollisuus

Innovatiivinen mittaus auttaa 

korealaisia laivanrakentajia 

pitämään komennon hallussaan

technology&more

technology&more

technology&more