-13- 

 Technology&more

tietorakennetta kuin Saksan maastotietojärjestelmä ATKIS®, 
mikä mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen kiinteistörekisterin 
ja topografisten tietojen välillä. Kolmas tietojärjestelmä AFIS® 
hallitsee kiintopistetietoja Saksan geodeettisillä ohjausasemilla. 
AAA-aloitteena tunnettu työ tuo nämä kolme järjestelmää 
yhteen integroiduksi tietomalliksi.

ALKIS-tietokannan määrittäminen osoittautui valtavaksi 
tehtäväksi. ALKIS-mallille vaadittiin yksi rakenne, mutta on 
kriittisen tärkeää säilyttää nykyiset tiedot jokaisesta osavaltiosta. 
Huolimatta kohtalaisesta standardisoinnin tasosta (esimerkiksi 
koordinaattijärjestelmissä) osavaltioilla oli erilaisia vaatimuksia 
kiinteistörekisteritietojen keräämiseen, hallitsemiseen ja 
raportointiin. Vaikka ALKIS on säilyttänyt paikalliset standardit, 
siirtyminen uuteen kiinteistörekisterijärjestelmään ei ole 
yksinkertainen tehtävä.

Suuri osa siirtymästä on langennut kenttä- ja toimisto-
ohjelmistopaketeille, joita on Saksan markkinoilla. 
HHK Datentechnik GmbH kehittää pääkonttoristaan 
Braunschweigissa geomatiikan ohjelmistoja tukemaan 
saksalaisia maanmittaajia kiinteistörekisteri- ja muissa 
sovelluksissa. HHK:n teknisen tuen päällikkö Norbert Sperhake 
sanoi, että vaikutukset paikallisille maanmittaajille ovat 
hallittavissa. ”Maanmittausyritysten tulee pienentää muutoksen 
vaikutusta maastomittaajille”, hän sanoi. ”Paikalliset säännökset 
ja toimintatavat eivät muutu paljon. Joidenkin attribuuttien 
ja arvojen nimet muuttuvat, mutta se on yleisesti ottaen 
helppoa hallita.”
ALKIS:in hyödyt ulottuvat paljon teknisten näkökulmien 
ohi. Esimerkiksi talon rakennuksen aikana maanmittaaja 
keräisi tietoja tavalliseen tapaan rakenteen paikasta. Mutta 
vastatakseen ALKIS-vaatimuksia maanmittaaja tallentaa 
myös osoitteen, rakennustyypin (puu, tiili jne.) ja kerrosten 
määrän. Maanmittaaja voi myös tallentaa omistajatiedot ja 

rakennuksessa asuvien perheiden määrän. Valokuvat ja muut 
muistiinpanot voivat täydentää kenttämittauksia.

Tietojen kerääminen ALKIS:ta tai mitä tahansa yksityiskohtaista 
kiinteistörekisteriprojektia varten -vaatii kenttätiimin, 
joka noudattaa erityisiä toimintatapoja mittausta varten 
varmistaakseen, että paikat vastaavat määritettyjä tarkkuuksia. 
Mittaajat käyttävät Trimble Business Center -ohjelmaa 
määrittääkseen ominaisuuksien koodikirjaston, joka ohjaa 
maastotiimejä tarvittavien tietojen keräämisessä. Trimble 
Access -maasto-ohjelma voi käyttää kirjastoja kaikissa Trimblen 
maastotietokoneissa ja myös Trimblen kannettavissa GIS-
kämmenmikroissa. Maastotiedot ladataan Trimble Business 
Centeriin, missä mittaukset analysoidaan ja tasoitetaan tarpeen 
mukaan. Tulokset voidaan sitten siirtää kiinteistörekisteri- ja 
maatietojärjestelmiin käyttämällä shape-tiedostoja tai erilaisia 
standardi- tai käyttäjän määrittämiä formaatteja.

Vaikka uudet kiinteistörekisterijärjestelmät tarjoavat tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia maanmittaajille, niissä on myös 
joitakin mielenkiintoisia haasteita. Järjestelmät voivat lisätä 
tietomäärää ja tietojen monimutkaisuutta, joita mittaajien 
täytyy kerätä ja hallita ja samalla ylläpitää vaaditut tarkkuuden 
ja täsmällisyyden tasot. Kiinteistörekisteritietojen arvo 
voidaan muuntaa lisäarvoksi kasvaneelle työlle. Tämä vaatii 
tuottavuuden ja tehokkuuden lisäystä tavassa, jolla mittaajat 
työskentelevät kentällä ja toimistolla. ”Tietojen kerääminen 
uusille kiinteistörekisterijärjestelmille on työnkulkujen sekoitus 
mittaukselle ja GIS:lle”, Sperhake sanoi. ”Maastotietojen 
kerääminen on avain tarkkuudelle ja tuottavuudelle. 
Tehokkaimmilla yrityksillä on mittaajia sekä kentällä että 
toimistossa, jotka osaavat toimia molemmissa rooleissa.”

Katso artikkeli POB:n lokakuun 2012 numerossa: 

 

www.pobonline.com