technology&more

technology&more

technology&more

technology&more

technology&more

technology&more

-12- 

 Technology&more

M

ietitäänpä tätä skenaariota: asiakkaan pyynnöstä 
maanmittaaja suoritti tontin maanmittauksen ja valmisteli 
tontista maakartan mittoineen. Kartta, joka usein luotiin 

omistajan vaihdoksen tai muun rahoitustapahtuman yhteydessä, 
saattoi sisältää tietoja, jotka voisivat olla hyödyllisiä viereisille 
tonteille ja niiden omistajille. Vaikka jotkut kiinteistörekisteritiedot 
tontista, omistaja, koko ja rasitteet, voivat olla julkisia, paljon 
maamittaajan keräämistä tiedoista ei ehkä koskaan tule näkyville 
tai jaettavaksi.

Paperikarttojen ja aikaakuluttavien arkistohakujen aika on 
nopeasti haalistumassa, kun tallennusjärjestelmät kehittyvät 
digitaalisiksi. Mutta skannattu asiakirja tai CAD-tiedosto, vaikka 
se olisi saatavissa verkossa, ei tarjoa yhtään enempää tietoja 
kuin alkuperäinen paperikartta. Sen ainoa etu on helppo 
saavutettavuus. Kehityksen seuraava vaihe on muuttaa itse 
kiinteistörekisteritietojen luonnetta ja määrää.

Muutosta ajavat kiinteistörekisteritietojen käyttäjien ja sovellusten 
kasvava määrä. Paikalliset, alueelliset ja kansalliset hallituksen 
virastot ovat tunnistaneet elektronisten tietojen tallennuksen 
arvon ja ovat nopeasti siirtymässä digitaaliseen aikaan. Se 
on vallankumouksellinen vaihe, joka on avannut oven vielä 
tärkeämmälle muutokselle miten kiinteistörekisteritietoja on 
kerätty, hallittu ja hyödynnetty.

Osa muutosta on karttojen ja tietokantojen eron 
ymmärtäminen. Maanmittaajat, jotka keräävät ja hallinnoivat 
kiinteistörekisteritietoja, täytyy ajatella objektikeskeisten tietojen 
mukaisesti. Sen sijaan että tietoja ajateltaisiin pisteiden ja viivojen 
kokoelmina, ne voidaan esittää ominaisuuksina tai objekteina. 
Yksinkertaisten karttojen ja raporttien toimittamisen sijaan 
maanmittaajat voivat tarjota älykkäitä objekteja runsaammalla 
ja syvemmällä tietosisällöllä. Objektityylisen lähestymistavan 
käyttäminen kiinteistörekisteritietojen kanssa asettaa useita 
haasteita. Kun uusi lähestymistapa koskettaa monia maanmittaajan 
työnkulun osia, nämä muutokset ovat helposti hallittavissa. 
Vaikuttavin työ tapahtuu hallinnollisella ja tietokannan puolella, 
missä vuosikymmenien (tai vuosisatojen!) tiedot täytyy saada 
yhteen yhtenäiseksi ja johdonmukaiseksi tietokokoelmaksi. Tämä 
muutos on tapahtumassa monilla seuduilla ja Saksa näyttää tietä.

Vuonna 1997 Saksa alkoi kehittää kiinteistörajatietojen mallia, joka 
voisi hyödyttää maan 16 osavaltiota. ALKIS®-lyhenteellä tunnettu 
uusi malli hyödyntää GIS-tekniikoita tietojen hallinnassa ja 
säilyttää samalla korkean tarkkuuden, joka vaaditaan rajapyykkien 
ja ominaisuuksien paikannuksessa. ALKIS käyttää samaa 

Kiinteistörekisterin 

vallankumous

Uudet, kattavat kiinteistörekisterijärjestelmät antavat arvoa  

ja tehokkuutta maa- ja omaisuushallinnolle