-11- 

 Technology&more

havaitsivat, että paikalliset muodonmuutokset ovat 
johdonmukaisia nykyisen ymmärtämyksen kanssa 
muodonmuutoksista niillä alueilla, joilla seismisyys siirtyy ja 
muodonmuutosnopeudet muuttuvat ajan kanssa.

Pitkin laatan reunamia CSIR-NGRI on luonut GNSS-
verkot Andaman Nicobar- ja Garhwal Kumaun -alueilla 
sekä Pohjois-Intiassa. Bengalin lahdella noin 1 400 km 
Chennaista itään, Andaman Nicobar- ja Sumatra-
alueet ovat kokeneet enemmän kuin viisi valtavaa 
maanjäristystä (magnitudi 8 tai enemmän) vuoden 
2004 Sumatra Andaman -maanjäristyksen jälkeen. 
CSIR-NGRI on asentanut kahdeksan Trimble NetR9 GNSS 
-vastaanotinta saarille pysyviksi havainnointiasemiksi. 
GNSS-mittaukset maanjäristysten aikana ja niiden jälkeen 
ovat auttaneet seismologeja ymmärtämään laatan 
kinematiikkaa ja muodonmuutosten mekanisteja erilaisten 
maanjäristyssyklin faasien aikana. Tieteilijät voivat myös 
käyttää tietoja kehittääkseen likimääräisiä valtavien ja 
todella valtavien maanjäristysten toistumisvälejä.

Äskettäin tapahtui toinen valtava maanjäristys Intian 
valtameren alueella. 11.4.2012 tapahtunut järistys aiheutti 
2–4 cm koseismisen muodonmuutoksen Port Blairissä ja 
Campbell Bayssä. Järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 
8,6 ja se oli suurin koskaan mitattu laattojen sisäinen 
maanjäristys. US Geological Surveyn (USGS) tutkimusten 
mukaan järistyksen kosmiset aallot ovat voineet aiheuttaa 
suuria jälkijäristyksiä maailmanlaajuisesti.

Intia jatkaa GNSS-ponnistelujensa laajentamista seismisillä 
tutkimuksilla. CSIR-NGRI työskentelee perustaakseen 
uuden pysyvän GNSS-havainnointiaseman Barren-
tulivuorelle. Barren on aktiivinen tulivuori, joka sijaitsee noin 
150 km Port Blairistä itään Andamaanienmeressä. Tiedot 
paikalla olevasta Trimble NetR9:stä auttavat intialaisia 
tutkijoita ymmärtämään paremmin tulivuorenpurkausten 
aiheuttamia muodonmuutoksia ja miten ne liittyvät 
Sumatran Andamaanien subduktiovyöhykkeen etu- ja 
takakaaren tektoniikkaan.

Intian laatan raja-alueilla tapahtuu useita maanjäristyksiä 
ja huomattavia muodonmuutoksia, ja NGRI suorittaa 
säännöllisiä mittauksia alueilla pitkin siirroksia ja laattojen 
reunoilla. Jotta tutkijat voivat työskennellä näillä alueilla, 
heidän täytyy tulla toimeen ankaran ilmaston, karun 
maan ja vaikeakulkuisten kohteiden kanssa. Pysyvät 
GNSS-havainnointiasemat ovat erityisen tärkeitä, koska ne 
voivat tallentaa sekä interseismistä että koseismistä liikettä. 
Työ vaatii GNSS-laitteita, jotka ovat vankkoja, kestäviä, 
kompakteja ja luotettavia. Samaan aikaa järjestelmän tulisi 
olla käyttäjäystävällinen. NGRI:n tiimit valitsivat Trimble 
NetR9 GNSS -vastaanottimen sen viimeisintä tekniikkaa 
edustavan GNSS-suorituskyvyn ja vaikeisiin olosuhteisiin 
ja kaukaisiin paikkoihin soveltuvuuden vuoksi. Instituutissa 
ollaan ymmärretty GNSS-verkkojen maailmanlaatuinen 
tärkeys seismologisissa tutkimuksissa ja siellä odotetaan 
mielenkiinnolla uusien GNSS-havaintokeskusten asennusta 
seismisiä ja tektonisia tutkimuksia varten.

GNSS tallensi yli 20 mm:n sijaintimuutokset huhtikuun 11. päivän 
maanjäristysten aikana Intian valtamerellä 2012.

GNSS-tiedoista johdetut paikan nopeusvektorit. Tasainen nopeus tukee 
jäykän laatan teoriaa.

GNSS-tukiasemapaikka Port Blairissä monitoroi liikettä Andamaanien saarilla.