-10- 

 Technology&more

N

oin 200 miljoonaa vuotta sitten, kun jättiläismanner 
Pangaea alkoi murtua, maamassa, jonka tänä 
päivänä tunnemme Intiana, oli olemassa suurena 

saarena Australian rannikon lähellä. Intian laatta alkoi 
siirtyä pohjoiseen liikkuen jopa 9 m vuosisadassa ja 
iskeytyen lopulta laattaan. Törmäys merkitsi Himalaja-
vuoriston muodostumisen alkua, kun maapallon kuori 
antoi periksi ja nousi ylöspäin. Tänään Intian laatta jatkaa 
siirtymistään kaakkoon noin 5 cm vuodessa ja se työntää 
Himalajaa korkeammaksi, kun kaksi laattaa hankaavat 
yhteen. Vaikka laattojen suhteellinen liike on hidastunut, 
Intia on toistuvien maanjäristysten aluetta. Maan korkean 
väestömäärän ja maanjäristyksistä ja tsunameista 
syntyvien vaurioiden vuoksi, Intia on ottanut näkyvän 
roolin seismisessä tutkimuksessa.

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tutkijat ovat 
edistyneet huomattavasti Intian laatan ymmärtämisessä: 
sen liikkeet, sisäiset muodonmuutokset ja läheneminen 
Euraasian laatan kanssa pohjoisessa ja Sundan laatan kanssa 
idässä. Suuri osa edistymisestä on tullut GNSS:stä ja sen 
mahdollisuuksista tehdä tarkkoja mittauksia suurilta alueilta. 
Työ on ollut yhdistelmä kampanja-GNSS:ää ja jatkuvasti 
toimivia tukiasemia (CORS). Tutkijat ovat käyttäneet 
kampanja-GNSS:ien mittauksia dokumentoimaan tiettyjä 
alueita. Samaan aikaan useita pysyviä GNSS CORS -asemia on 
asennettu mittaamaan laatan liikettä ja muodonmuutoksia 
laattamarginaaleilla. Tietoja noin 100 pysyvästä GNSS-
paikasta on saatavissa verkossa geodeeteille, seismologeille 

ja muille tutkijoille. Indian National Center for Ocean 
Information Services (INCOIS) arkistoi ja jakaa tietoja.

Hyderabadissa Council of Scientific and Industrial Research–
National Geophysical Research Institute of India (CSIR-NGRI) 
on ottanut ohjat käsiinsä työskentelyssä maan kuoren 
muodonmuutosten ymmärtämisessä. Osana tätä toimintaa 
Instituutti on ollut erittäin aktiivinen GNSS-verkkojen 
luomisessa ja hyödyntämisessä. CSIR-NGRI on analysoinut 
tietoja noin 30 pysyvästä GNSS-paikasta Intian laatalla. Tiedot 
osoittavat, että Intian laatan sisäiset muodonmuutokset 
ovat erittäin vähäisiä (<1–2 mm vuodessa). Tämä tarkoittaa, 
että koko laatan sisäinen alue käyttäytyy kuin jäykkä laatta. 
CSIR-NGRI tutki Narmada Sonin murtunutta halkeama-
aluetta, joka on huomattavin tektoninen yksityiskohta Intian 
laatassa ja maanjäristysten päälähde. Tutkimus osoitti, että 
päinvastoin aikaisempaa käsitystä Narmada Son ei vaikuta 
segmentoivan Intian laattaa.

Narmada Sonin muodonmuutokset ja muut halkeamat 
vakaalla Intian laatalla ovat hyvin paikallisia. Godavarin 
halkeama paljastaa paikallisen muodonmuutoksen 
(jopa 3,3 ± 0,5 mm vuodessa). Tämä viittaa siihen, että 
puristuminen jyrkissä siirroksissa GFR:n eteläreunassa on 
samanaikaista alueella, jolle on tyypillistä korkean tason, 
alhaisen magnitudin seismisyys viimeisten kuuden vuoden 
aikana. Se myös tarkoittaa, että jännitteen kumuloituminen 
voi tuottaa tulevaisuudessa keskinkertaisen tai voimakkaan 
tason magnitudin maanjäristyksiä alueella. Tutkijat 

Liikkeessä oleva maa

Tiedemiehet Intiassa käyttävät GNSS:ää tutkiakseen maan seismistä aktiviteettia

technology&more

technology&more

technology&more

GNSS-tarkkailuasema Intian puoleisilla Himalajan vuorilla. Asema käyttää Trimble Choke Ring -antennia ja Trimble NetR9 GNSS -vastaanotinta.