-8- 

 Technology&more

H

arvat kiistelisivät siitä, että ympäristön suojelu on 
kriittisen tärkeä ja kasvava haaste. Mutta jotta ympäristöä 
voi suojella, sitä täytyy pystyä mittaamaan, ja se, kuten 

Planet Action tietää, on kaikkea muuta kuin vähäpätöistä. 
Planet Action, satelliittipalveluiden tarjoajan Spot Imagen (nyt 
Astrium GEO-Information Services) ja GIS-palveluntarjoajan 
Esrin yhdessä perustama 2007, tarjoaa geospatiaalista 
tekniikkaa ja ammattitaitoa organisaatioille, jotka työskentelevät 
ilmastonmuutoksen syiden, vaikutusten ja ratkaisujen parissa. 
Planet Action on tukenut maailmanlaajuisesti yli 600 voittoa 
tavoittelematonta projektia, joiden kohteet ovat olleet 
erilaisia, kuten luonnon monimuotoisuus, metsä- ja vesivarat. 
Lahjoittamalla ohjelmakumppaneiden tarjoamia satelliittikuvia, 
GIS-ratkaisuja ja kuvankäsittelyjärjestelmiä Planet Action tukee 
pieniä ja paikallisia edustajia, kuten kansalaisjärjestöjä, yliopistoja 
ja tutkimuskeskuksia, sekä suuria toimijoita kuten UNESCO, WWF, 
Green Belt -liike ja IMAZON.

Maanpeitteen mittaus
Millaisia haasteita mittauksella on? Mietitäänpä ensin näitä 
tosiasioita: Meksiko menettää keskimäärin 350 000 hehtaaria 
metsämaata joka vuosi, alue on kooltaan Rhode Islandin 
kokoinen. Kolumbia menettää miltei 200 000 hehtaaria metsää 
joka vuosi, vaikka todellinen luku saattaa olla korkeampi 
laittoman raivaamisen vuoksi. Ranskan Pyreneiden vuorialueella, 
jota aikaisemmin käytettiin maanviljelytarkoituksiin mutta joka 
on nyt hylätty ja luonnollisesti metsitetty, on edessään epävarma 
ympäristöllinen tulevaisuus. Ranska haluaa luoda tasapainoisen 
ekosysteemin, joka tukee sekä luonnon monimuotoisuutta että 
ihmisten mielenkiinnon palaamista maahan.

Nämä ovat vain kolme projekteista, joihin Planet Action tarttui 
vuonna 2012. Ne kaikki vaativat satelliittikuvia, jotta maanpeite 
voitaisiin luokitella ja kartoittaa hyvin erilaisille ympäristötyypeille: 
mangrove-kasvillisuus, tiiviit metsät ja alpiininen ekosysteemi. 
Projektipäälliköt tarvitsivat järjestelmän, joka menisi pidemmälle 
kuin perinteiset pikselipohjaiset lähestymistavat maanpeitteen 
luokituksessa, koska muoto, koko ja konteksti spektritietojen 
lisäksi olivat kriittisen tärkeitä tulevalle prosessille. Vastaus 
oli Trimblen eCognition®-kuva-analyysiohjelma. Oli vain yksi 
ongelma. Projektipäälliköillä oli tarpeellinen ohjelma, mutta 
heillä ei ollut talon sisäisiä resursseja työn tekemiseen.

Apuun tuli Vermontin yliopiston Spatial Analysis Laborator 
-laboratorio (SAL). SAL käyttää eCognition-ohjelmaa kattavasti 
luonnon monimuotoisuuden analyysiin, maan peitteen 
kartoitukseen ja kaupunkien puulatvustojen arvioinneissa. Työ 
on ollut niin menestyksellistä, että johtaja Jarlath O’Neil-Dunne 
pystyi perustamaan yliopiston eCognition Center of Excellence 
-keskuksen (nyt Trimble Imaging Innovation Program) 
vuonna 2009 edistämään edelleen laboratorion mainetta 
ja koulutusmahdollisuuksia, joita se pystyisi tarjoamaan 
opiskelijoille.

Tekniikan yhdistäminen resurssien kanssa
Trimble toimi puhemiehenä ja yhdisti O’Neil-Dunnen 
kolmen Planet Action -projektin kanssa, joissa tarvittiin kuva-
analyysiapua. Ajoitus oli täydellinen, koska viisi laboratoriossa 
mukana olevaa opiskelijaa etsi mahdollisuutta perehtyä 
paremmin objektipohjaiseen kuva-analyysiin. O’Neil-Dunne 

Toimintaa 

planeettamme 

puolesta

technology&more

technology&more

technology&more